Documenten

 

Beleidsplan 2018 – 2020

Stichting Dr. A.F. Philips` Sterrenwacht

Fiscaal nummer: 816698892 Oprichting: 23 november 1936

KvK nummer: 41088233 Rechtsvorm: Stichting Dr. A.F. Philips' Sterrenwacht

Contact: voorzitter@sterrenwachteindhoven.nl

Doelstelling volgens statuten: De stichting werft steun en financiële middelen ten behoeve van het behoud en de restauratie van het interieur, waaronder de telescoop met toebehoren gelegen aan de Alberdingk Thijmlaan 3 te Eindhoven. Verricht voorts alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

De stichting kan subsidiegelden genereren voor het restaureren van het interieur van de sterrenwacht, zoals in de doelstelling omschreven.

  1. De stichting organiseert rondleidingen.

  2. Naast rondleidingen organiseert de stichting een rondleidersavond.

  3. Om de sterrenwacht als monument meer bekendheid te geven, nemen we deel aan activiteiten van derden, zoals jaarmarkten, schoolbezoeken en de open monumenten dagen.

  4. Ook geven wij rondleidingen en faciliteren wij publicaties over de sterrenwacht.

Wijze van geld werven

Beheer van het vermogen

Beleidsvoornemens 2019 – 2021

Eindhoven, augustus 2018.

 

DE STERRENWACHT IN 2017

Zoals het jaarlijks gaat ontvangt u rond deze tijd het jaarverslag van de Dr. A. F. Philips Sterrenwacht.

Een verslag van de publieksactiviteiten, onderhoud en aanpassingen. Daar hoort ook een overzicht bij van de aantallen bezoekers.

In het najaar is door de Monumentenwacht weer een inspectie uitgevoerd waarbij o.a. is aangegeven, dat de kit tussen de treden van de buitentrap moet worden vervangen vanwege (lichte) lekkage. Ook is het nodig dat de dragers van het dak boven de buitentrap vrij zouden worden gemaakt van de granieten afdekking van de muur. De buizen roesten aan de voet en zouden op termijn de granieten delen kunnen doen scheuren. De tandkrans waarlangs de koepel wordt voortbewogen heeft ter hoogte van de toegangsdeur een paar (te) lange bouten en een constructie die niet duidelijk is. Dit, en nog andere kleine zaken zijn aan de gemeente om uit te voeren.

Over het binnenonderhoud, dat voor de stichting is, waren geen opmerkingen (zoals doorgaans).

Controle van de noodverlichting is door een extern bedrijf gedaan waarbij alles in orde is bevonden.

De oude spiegel heeft enige maanden dienst moeten doen, inmiddels is goede spiegel terug geplaatst. Deze spiegelwisseling gaf de mogelijkheid uit te zoeken welke vorm de steunen moeten hebben als de nieuwe en dunnere spiegel in het voorjaar komt. Het zoekerobjectief is vervangen, van het oude is de aanslag tussen de lenzen verwijderd, daarna ingepakt en als reserve opgeslagen.

Aanpassingen aan het contragewicht horen ook bij de komst van een dunnere lichtere spiegel.

Na jaaaaren is het kleine contragewicht dat ingebouwd in het contragewicht zit weer in beweging gekregen na regelmatig toedienen van kruipolie. Voor de huidige situatie zijn zoeker en randapparatuur optimaal uitgelijnd. De door het verplaatsen van het contragewicht om de telescoopbuis zijn de ontstane beschadigingen weggewerkt.

De gelegenheid deed zich voor het wat vervallen uiterlijk van de slinger onder handen te nemen. Registratie-elektronica moest deels worden vervangen. Hét moment om het etalagekarton met gradenverdeling te vervangen door een exemplaar dat schoon te houden is. De MDF stroken waar de plexiglas kap op staat is in de verf gezet zodat het geheel in de pas loopt met de omgeving.

Er zijn meer scholen/klassen op bezoek geweest: 11 onderwijsinstellingen variërend van basisonderwijs tot TUe en speciaalonderwijs, samen goed voor 23 groepen/klassen. Uiteraard hebben alle openstellingen te maken met het weer: 13x bewolkte en 9 bruikbare (helder tot gebroken bewolking) waren ons gegund tijdens de vaste openstellingen.

De sterrenwacht is goed bezocht, zie de cijfers:

Bezoekersaantallen over 2017:

bezoekers naar leeftijd tot 18 jaar                     vanaf 18 jaar

1e en 3e dinsdag van de maand       71                         234

besloten rondleidingen                   339                         368

themaopenstellingen                       72                         110

Totaal                                           482                         712

Het grote aantal bezoekers dat in de categorie ‘jeugd’ valt wordt mede gerealiseerd door het bezoek van 23 groepen/klassen uit 11 onderwijsinstellingen variërend van basisonderwijs tot TUe en speciaalonderwijs. Deze TUe bezoekers vallen buiten de -18 jaar bezoekers maar binnen de onderwijsgroep.

Met regelmaat komt het voor dat bezoekers Engels spreken, of komen zij uit Engelstalig onderwijs of het zijn expats. Het bezoek wordt geleidelijk steeds internationaler.

Eind juni tijdens “Stratum aan Zet”, een activiteit in het St. Bonifatiuspark, was de combinatie Sterrenwacht - EWSK aanwezig. Het weer was niet geweldig, de drukte viel tegen.

Verder kan nog vermeldt worden dat de contactavonden door 91 leden bezocht zijn. Op twee momenten is de sterrenwacht benut voor eigen waarnemingen.

Dank gaat uit naar de rondleiders, ICT groep, de klussers en alle handjes die af en toe nodig zijn en zonder wie instandhouding, aanpassing en uitbreiding van mogelijkheden niet te realiseren zijn. Dank voor jullie inspanning, want denk er aan: de sterrenwacht is de deur naar de vereniging!

Wim Maats beheerder sterrenwacht

 

Doelstelling

De Stichting Dr. A. F. Philips Sterrenwacht is een Algemeen Nut Beogende Instelling voor publieks voorlichting, met name groepen jeugd, scholen, IVN, scouting, op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en daarmee samenhangende wetenschap.

 

Exploitatiebegroting

Inkomsten                                               Uitgaven
 

Rondleidingen           2100                       Nutsbedrijven                   280

Verkoop                     400                       Inkoop                              300

Donaties                    500                        Onderhoud Inventaris        400

                                                              Onderhoud telescoop         400

                                                              Afschrijving                     1400

Gemeente Subsidie   1015                        KPN/internet                     775

                                                               Administratiekosten           100

                                                              Drukwerk                           200

                                                              Diversen en Representatie   160

        Totalen               4015                                                              4015

 

 Contact

Bezoekadres

Alberdingk Thijmlaan 3
5615 EB Eindhoven

Postadres

Faramir 13
5663 SH Geldrop

Telefoon

040 - 211 84 09
Alleen tijdens openingstijden

Mail

contact@sterrenwachteindhoven.nl

Ontwerp en techniek © 2015-2018 MonTay Media