Documenten

 

Beleidsplan 2020 – 2022

Stichting Dr. A.F. Philips` Sterrenwacht

Fiscaal nummer: 816698892 Oprichting: 23 november 1936

KvK nummer: 41088233 Rechtsvorm: Stichting Dr. A.F. Philips' Sterrenwacht

Contact: voorzitter@sterrenwachteindhoven.nl

Doelstelling volgens statuten: De stichting werft steun en financiële middelen ten behoeve van het behoud en de restauratie van het interieur, waaronder de telescoop met toebehoren gelegen aan de Alberdingk Thijmlaan 3 te Eindhoven. Verricht voorts alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

De stichting kan subsidiegelden genereren voor het restaureren van het interieur van de sterrenwacht, zoals in de doelstelling omschreven.

  1. De stichting organiseert rondleidingen.

  2. Naast rondleidingen organiseert de stichting een rondleidersavond.

  3. Om de sterrenwacht als monument meer bekendheid te geven, nemen we deel aan activiteiten van derden, zoals jaarmarkten, schoolbezoeken en de open monumenten dagen.

  4. Ook geven wij rondleidingen en faciliteren wij publicaties over de sterrenwacht.

Wijze van geld werven

Beheer van het vermogen

Beleidsvoornemens 2020 – 2022

Eindhoven,januari 2021.

 

DE STERRENWACHT IN 2020

Op de diverse publieksopenstellingen zijn in 2020 totaal wienig bezoekers in de sterrenwacht geweest door de sluiting van de sterrenwacht per 15 maart door de ontstane pandemie situatie .
 

Doelstelling

De Stichting Dr. A. F. Philips Sterrenwacht is een Algemeen Nut Beogende Instelling voor publieks voorlichting, met name groepen jeugd, scholen, IVN, scouting, op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en daarmee samenhangende wetenschap.


Exploitatie per 1-1-2021

Inkomsten                                              Uitgaven

Rondleidingen            700                        Nutsbedrijven                     300

Verkoop                        0                        Inkoop                                   0

Donaties                       0                        Onderhoud Inventaris          350

Philips donatie           500                        Onderhoud telescoop               0

Rente                        540                        Afschrijving                       1200

Gemeente Subsidie   1015                       KPN/internet                        740

                                                             Administratiekosten              100

 Verlies  neg saldo      135                        Drukwerk                                0

                                                              Diversen en Representatie     200

        Totalen             2890                                                                 2890

 

 Contact

Bezoekadres

Alberdingk Thijmlaan 3
5615 EB Eindhoven

Postadres

Kijkakkers 15
6026 ER Maarheeze

Telefoon

040 - 211 84 09
Alleen tijdens openingstijden

Mail

secretaris@sterrenwachteindhoven.nl (niet voor aanvraag rondleidingen, zie bij Bezoek)

Ontwerp en techniek © 2015-2021 MonTay Media