Documenten

 

Beleidsplan 2018 – 2020

Stichting Dr. A.F. Philips` Sterrenwacht

Fiscaal nummer: 816698892 Oprichting: 23 november 1936

KvK nummer: 41088233 Rechtsvorm: Stichting Dr. A.F. Philips' Sterrenwacht

Contact: voorzitter@sterrenwachteindhoven.nl

Doelstelling volgens statuten: De stichting werft steun en financiële middelen ten behoeve van het behoud en de restauratie van het interieur, waaronder de telescoop met toebehoren gelegen aan de Alberdingk Thijmlaan 3 te Eindhoven. Verricht voorts alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

De stichting kan subsidiegelden genereren voor het restaureren van het interieur van de sterrenwacht, zoals in de doelstelling omschreven.

  1. De stichting organiseert rondleidingen.

  2. Naast rondleidingen organiseert de stichting een rondleidersavond.

  3. Om de sterrenwacht als monument meer bekendheid te geven, nemen we deel aan activiteiten van derden, zoals jaarmarkten, schoolbezoeken en de open monumenten dagen.

  4. Ook geven wij rondleidingen en faciliteren wij publicaties over de sterrenwacht.

Wijze van geld werven

Beheer van het vermogen

Beleidsvoornemens 2019 – 2021

Eindhoven, augustus 2018.

 

DE STERRENWACHT IN 2018

Op de diverse publieksopenstellingen zijn in 2018 totaal 1558 bezoekers in de sterrenwacht geweest, waarvan 628 jonger dan 18 jaar.
 

Doelstelling

De Stichting Dr. A. F. Philips Sterrenwacht is een Algemeen Nut Beogende Instelling voor publieks voorlichting, met name groepen jeugd, scholen, IVN, scouting, op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en daarmee samenhangende wetenschap.


Exploitatiebegroting

Inkomsten                                               Uitgaven
 

Rondleidingen          3400                       Nutsbedrijven                     620

Verkoop                     100                       Inkoop                               300

Donaties                     500                        Onderhoud Inventaris       800

                                                              Onderhoud telescoop          400

                                                              Afschrijving                       1800

Gemeente Subsidie   1015                        KPN/internet                     720

                                                               Administratiekosten             100

                                                              Drukwerk                              100

                                                              Diversen en Representatie     175

        Totalen               5015                                                               5015

 

 Contact

Bezoekadres

Alberdingk Thijmlaan 3
5615 EB Eindhoven

Postadres

Kijkakkers 16
6026 ER Maarheeze

Telefoon

040 - 211 84 09
Alleen tijdens openingstijden

Mail

secretaris@sterrenwachteindhoven.nl

Ontwerp en techniek © 2015-2019 MonTay Media